عنوان پست

Blog Details Image
22.05.1396
۸ ۴

دوران بازاریابی DIY را در آغوش بگیرید.

اصطلاح DIY مخفف جمله Do It Yourself (خودت انجامش بده) می باشد. این اصطلاح برای دامنه وسیعی از پروژه ها از درست کردن کادوی تولد تا کارهای باغبانی و ... استفاده میشود. تکنولوژی اول همه چیز را ممکن و آسان میکند. فرآیند تکنولوژی های پیشرفته ای که بعدها باعث ایجاد کسب و کارهای فناوری اطلاعات شد، اکنون برای هر بازاریاب، با هر نوع کسب و کار، صنعت، یا منطقه ای حقیقت پیدا کرده است. به بازاریابی خودت انجامش بده خوش آمدید!

Admin Image
Amy Stone
Admin

human happiness. No one rejects, dislikes, or avleasure itself, because it is pleasure, but because those who do not know how to pursue pleasurationally ensequences that are extremely painful. Nor ag

Customer Image

15 jun 2015

کامنت نفر ۱

If you are going to use a passage of Lorem Ipsuyou need to be sthere isn't arassing hidden ine jkdle of xt There are many variations of passas of Lorem Ipsum avilable,

Reply
Customer Image

25 jun 2016

Joseph Hill

If you are going to use a passage of Lorem Ipsuyou need arassing hidden ine jkdle of xt There are many variations

Reply
Customer Image

16 jun 2015

Brian Kim

If you are going to use a passage of Lorem Ipsuyou need to be sthere isn't arassing hidden ine jkdle of xt There are many variations of passas of Lorem Ipsum avilable,

Reply